• Aqua RK-898 Cleaning Concentrate
  • Aqua RK-898 Cleaning Concentrate

  Preces Nr. 386830

  Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

  Ļoti efektīvs līdzeklis darba rīku tīrīšanai

  Produkta specifikācijas

  Blīvums (20 °C) Apt. 0,98 g/cm³
  Smarža Maiga

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For professional users only
  • Darba rīku tīrīšana
  • Smidzinātāji, gaisvadu konveijeri, konveijeru lentes automātiskajos smidzinātājos utt.

  Īpašības

  • Water-based
  • Ļoti efektīvs koncentrāts
  • Viegli noņem svaigus netīrumus no Aqua lakām
  • Nekorozē anodēto komponentu virsmas (piemēram, smidiznātājs ar kausu)
  • Izstrāde
   • Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Noteikt reakcijas laiku un patēriņu uz testa zonas.

    Nodrošiniet labu ventilāciju.

    Ilgāks tīrīšanas līdzekļa iedarbības laiks var izraisīt bojājumus.

    Pēc katra tīrīšanas procesa apstrādātās virsmas/ darba rīki jānoskalo ar tīru ūdeni un jāizžāvē.

   • Atšķaidīšana

    Koncentrātu atšķaida ar ūdeni

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Atbilstoši vajadzībai un piesārņojuma pakāpei:
    10% šķīdums ūdenī ar normālu piesārņojumu
    20% šķīdums ūdenī ar stipru piesārņojumu
    Neatšķaidīts stingriem netīrumiem

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.