• Packshot Aqua AG-26 All Primer
  • Packshot Aqua AG-26 All Primer

  Preces Nr. 714701

  Aqua AG-26-Allgrund

  Adhēzijas gruntējums metāliem, cietai plastmasai un koksnei, ar aizsardzību pret rūsu un izolējošs pret koksnes satāvdaļām

  Krāsas tonis: Balts/Weiß | 7147
  Krāsas tonis: Balts/Weiß | 7147
  Izvēlieties krāsu

  Produkta specifikācijas

  Blīvums (20 °C) apt. 1,26 g/cm³
  Smarža maiga
  Viskozitāte thixotrop, apt. 1500-2000 mPa s

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Pamata pārklājums un starppārklājums
  • Metāla pamatnes, piem., (cinkots) tērauds, alumīnijs, varš, misiņš
  • Cietas plastmasas
  • Koks iekštelpās un ārpus telpām
  • Koksne, kas bagāta ar sastāvdaļām, kā osis, hevea, ozols, baltā koksne, dzeltenā papele
  • Masīvkoks un finieris

  Īpašības

  • Water-based
  • Ļoti laba saķere ar pamatni
  • Korozijas aizsardzība C3 atbilstoši DIN EN ISO 12944-6
  • Mazina gaišu sedzošo krāsu dzeltēšanu, ko rada ūdenī šķīstoši koksnes komponenti
  • Daudzveidīgi pārkrāsojams (sistēmas produkti)
  • Zems šķīdinātāju saturs, videi nekaitīga, viegls aromāts
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Izmēru ziņā stabilas koka detaļas: koksnes mitrums 11 - 15 %

    Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

    Koksne iekštelpās: koksnes mitrums 8 - 12%

   • Sagatavošana

    Pilnībā notīriet netīrumus, taukus un viegli atdalāmus vecos pārklājumus.

    U2_D_4

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • By brush / By roller Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Izmantošanas nosacījumi

    Optimālā materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +10 °C līdz maks. +25 °C.Relatīvais gaisa mitrums 50 % - 65 %.

   • Rūpīgi samaisiet materiālu.

    Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.

     

    Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 100 - 140 bar,
    sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2 bar.

    VA1_D_42

    VA1_D_43

     

    Pēc žūšanas un starpposma slīpēšanas pārklājiet ar krāsām, kas izgatavotas uz ūdens vai šķīdinātāju bāzes.

    Ievērojiet žūšanas laiku starp darba soļiem.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 6 h
   • Pārbaudiet saderību ar gruntu un krāsu efektu, veicot testa krāsošanu.

    Neapstrādājiet zem +5 °C.

    Ja temperatūra ir pārāk zema un gaisa mitrums ir pārāk augsts, īpašības kavējas.

   • Žūšana

    Pilnīgi sauss: apmēram 1 stunda
    Slīpējams: apm. 4 stundas
    Pārkrāsojams: apt. 6 stundas

    Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

     

    Ātrākai žūšanai pārklājumu var apstrādāt žūšanas kamerā līdz 60 °C.

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

    Ilgāks žūšanas laiks var uzlabot izolācijas efektu.

   • Atšķaidīšana

    Ja nepieciešams, līdz 5% ūdens vai Aqua OAZ-90 atvērtā laika aditīvs (izsmidzinātājs ar kausu līdz 10% ūdens).

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller Airless/airmix spraying / Flow cup gun
   • Akrila saru ota, virsmas ota, putu veltnis, Airmix/Airless smidzināšanas iekārtas, izsmidzinātājs ar kausu

   • GR_M5_9

     

    Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 100 ml / m² per layer applied
   • Adhēzijas gruntējums: 1 x 100 ml/m²
    Aizsardzība pret koroziju un koksnes sastāvdaļu izolācija: 2 x 100 ml/m²
    Izolējoša pildviela koksnei telpās: 2 x 200 - 250 ml/m²

  • Vispārīgas norādes
   • Sveķu un koksnes sastāvdaļu izolēšana.

    Lai pēc iespējas labāk izolētu ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas (laukumu un zarus), jāievēro attiecīgā augstākā informācija par pārklājuma sistēmas darbību, uzklāšanas daudzumu un žūšanas laiku. Pirmais slānis var aktivizēt koksnes sastāvdaļas un nokrāsot pārklājuma plēvi. Šajā gadījumā sastāvdaļas tiek fiksētas krāsas plēvē! Pēc tam otrais slānis ar izolācijas produktu bloķē koksnes sastāvdaļas.

    Sekojošos virspārklājumus parasti vairs neietekmē koksnes sastāvdaļas.

     

    Efektīvai izolācijas iedarbībai nepieciešami vismaz divi slāņi ar produktu!

    Ja, neraugoties uz šiem norādījumiem, krāsas maiņa saglabājas, ieteicams konsultēties ar mūsu RTS (Remmers Tehnikas servisu).

    Sveķu noplūde ir dabiska un to nevar novērst ar pārklāšanas tehnoloģiju, skatīt BFS lietošanas instrukciju nr. 18.

     

    Produkta atšķaidīšana, pārmērīgs koksnes mitrums vai ieteiktās pārklājumu uzklāšanas secības, pārklāšanas daudzuma un žūšanas laika neievērošana var pasliktināt produkta izolējošo efektu.
    Izmantojot ūdens bāzes pārklājumu sistēmas, vienmēr pastāv risks, ka koksnē esošās vielas var izskaloties!

     

    Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

     

    Adhēzija ar pamatni un sistēmu produktu saķere.
    Zemas temperatūras, zemas gaisa izmaiņas un augsts mitrums izraisa žūšanas kavēšanos un var aizkavēt gala saķeres stiprības sasniegšanu līdz 7 dienām. Īpaši tas attiecas uz krāsainām toņiem.

    Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību.
    Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem.
    Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80).
    Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.

    Ievērojiet koka konstrukciju aizsardzības noteikumus.

    Nelietojiet uz horizontālām virsmām bez slīpām ūdens noteces malām un bez malas rādiusa, nepieļaujiet mitruma uzkrāšanos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.