• Induline SW-900
  • Induline SW-900

  Preces Nr. 377605

  Induline SW-900

  Impregnēšanas uz ūdens bāzes aizsardzībai pret puvi un zilēšanu

  Krāsas tonis: Bezkrāsains/Farblos | 3776
  VPE

  Brošūras

  product.brochures.loading

  Norādījumi par riskiem

  • Biocīdos produktus izmantojiet piesardzīgi. Pirms izmantošanas vienmēr izlasiet norādes uz etiķetes un informāciju par izstrādājumu!

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Linsēklu eļļa
  Blīvums (20 °C) Apt. 1,008 g/cm³
  Smarža Raksturīgs
  konservējošs līdzeklis IPBC (3-Jods-2-propinilbutilkarbamāts)
  Viskozitāte (20 ° C) Iztecēšanas laiks apt. 22-24 s ISO kausā 3 mm

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Koksne ārpusē, bez saskares ar zemi
  • Skujkoki un lapu koki
  • Izmēru ziņā stabili koksnes elementi, piemēram, logi un durvis
  • Koksnes elementi, kas ierobežoti saglabā izmēru, piemēram, salokāmi slēģi, profila dēļi, dārza mājas
  • Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru, piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobiļiem, koka apšuvums

  Īpašības

  • Water-based
  • Ar aizsardzību pret trupi un zilējumu
  • Nodrošina mitruma aizsardzību, īpaši gala koksnes zonā
  • Samazina traipu veidošānu saistībā ar krāsainiem gruntējumiem
  • 1. slīpēšanas ciklā paceļ šķiedras un ļauj tās noņemt
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā stabilas koka detaļas: koksnes mitrums 11 - 15 %

    Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • By brush / Dipping / Flow coating/ Spraying tunnel
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 ° C līdz maks. +30 ° C.

   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Kvalificēti profesionāli uzņēmumi: pārklāšana, iegremdēšana, pārliešana, smidzināšana tikai noslēgtās iekārtās.

    Pēc žūšanas uzklājiet papildu pārklājumus.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    Uz Accoya, ozola un kastaņkoka optimāli noteces rezultāti tiek sasniegti, ja pH vērtība ir 9,0–9,5; tas atbilst 0,3–0,5% VP 20829 piedevas pievienošanai.

    Ja viskozitāte palielinās (piemēram, iztvaikošanas dēļ), jāsabalansē ar ūdeni (mērķa viskozitāte: aptuveni 45 s DIN 2 mm piltuvē vai aptuveni 21 s ISO 3 mm piltuvē).

    Ja apliešanas iekārtā veidojas putas, iesakām pievienot 0,2–1,0% VP 9325 putošanos mazinošu līdzekli, stipruma pakāpe 2 .

    Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

   • Žūšana

    Pārkrāsojams: apt. pēc 4 stundām
    (ar 23°C und 50 % r.m.)

    Var pārstrādāt ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 90 minūtēm
    (20 minūtes pilēšana / 50 minūtes žūšanas fāze (35 - 40 °C)/ 20 minūtes dzesēšanas fāze)

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

   • Atšķaidīšana

    Ja viskozitāte palielinās (piem., iztvaikošanas dēļ), tā jākompensē ar ūdeni.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / Dipping / Flow coating/ Spraying tunnel
   • Sukas, iegremdēšanas baseini, laistīšanas sistēmas, smidzināšanas sistēmas

   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Glabājiet cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā bērniem nepieejamā, sausā, vēsā vietā ar labu ventilāciju, kas pasargāta gan no tiešiem saules stariem, gan arī no sala. Telpās, kur glabājas izstrādājums, nedrīkst smēķēt.

    Nepārvadā un neuzglabā temperatūrā, kas zemāka par 5 °C.

  • Patēriņš
   • Total application/absorption rate 80 ml - 90 ml Total / m²
   • 80 - 90 ml/m²

  • Vispārīgas norādes
   • H_BZ_1

    Ņemiet vērā norādījumus atgādnēs „Iegremdēšanas vannu un apliešanas iekārtu kopšana un apkope” un „Norādījumi par darba higiēnu”.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

    Atkritumu kods 03 02 02* hlororganiskie koksnes konservanti

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.