• Induline SW-935
 • Induline SW-935
  • Induline SW-935
  • Induline SW-935

  Preces Nr. 378605

  Induline SW-935

  Bezkrāsains impregnējums, gruntējums un slīpēšanas gruntējums uz ūdens bāzes

  Krāsas tonis: Bezkrāsains/Farblos | 3786

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Akrila kopolimēra/alkīda emulsija
  Blīvums (20 °C) Apt. 1,005 g/cm³
  Smarža Raksturīgs

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Koks iekštelpās un ārpus telpām
  • Skujkoki un lapu koki
  • Izmēru ziņā stabili koksnes elementi, piemēram, logi un durvis
  • Koksnes elementi, kas ierobežoti saglabā izmēru, piemēram, salokāmi slēģi, profila dēļi, dārza mājas
  • Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru, piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobiļiem, koka apšuvums
  • Neatskiestas: mediniams ir aliumininiams langams skirtas gruntas
  • Atkarībā no koksnes veida un koksnes virsmas, neatšķaidīts līdz 1:1 ar ūdeni: impregnēšana bez aktīvajām sastāvdaļām
  • 1:3 ar ūdeni: izmērcēšanas atbalsts

  Īpašības

  • Water-based
  • Vienkārši un ātri apstrādājams
  • Ātri žūstoša un ar labu slīpēšanas spēju
  • Koksni stiprinošs
  • 1. slīpēšanas ciklā paceļ šķiedras un ļauj tās noņemt
  • Samazina traipu veidošānu saistībā ar krāsainiem gruntējumiem
  • Efektīvs koncentrāts
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā stabilas koka detaļas: koksnes mitrums 11 - 15 %

    Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Application
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 ° C līdz maks. +30 ° C.

   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Krāsošana, iegremdēšana, laistīšana, izsmidzināšana.

    Pēc žūšanas uzklājiet papildu pārklājumus.

    Nevar aizstāt koksnes aizsardzības līdzekļus.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Uz Accoya, ozola un kastaņkoka optimāli noteces rezultāti tiek sasniegti, ja pH vērtība ir 9,0–9,5; tas atbilst 0,3–0,5% VP 20829 piedevas pievienošanai.

    Ja apliešanas iekārtā veidojas putas, iesakām pievienot 0,2–1,0% VP 9325 putošanos mazinošu līdzekli, stipruma pakāpe 2 .

   • Žūšana

    Pilnīgi sauss: apmēram pēc 30 minūtēm
    Pārkrāsojama: apt. pēc 4 stundām
    (ar 23°C und 50 % r.m.)

    Var pārstrādāt ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 90 minūtēm
    (20 minūtes pilēšana / 50 minūtes žūšanas fāze (35 - 40 °C)/ 20 minūtes dzesēšanas fāze)

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

   • Atšķaidīšana

    Koncentrātu var atšķaidīt ar ūdeni līdz 1:3.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Application
   • Otas, iegremdēšanas baseini, laistīšanas sistēmas, smidzināšanas rīki

   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Ca. 30 ml – 90 ml/m² per layer applied
   • 30 - 90 ml/m² uz vienu darba operāciju (atkarībā no pielietojuma jomas)

  • Vispārīgas norādes
   • Ņemiet vērā norādījumus atgādnēs „Iegremdēšanas vannu un apliešanas iekārtu kopšana un apkope” un „Norādījumi par darba higiēnu”.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.