• Thinner V 101
  • Thinner V 101

  Preces Nr. 097801

  V 101

  Tīrīšanas un šķīdināšanas līdzeklis

  Produkta specifikācijas

  Blīvums (20 °C) apm. 0,87 g/cm³
  Aizdegšanās temperatūra apm. 48 °C

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • Universāls šķīdināšanas līdzeklis neizreaģējušu reakcijas sveķu sķaidīšanai un tīrīšanai

  Īpašības

  • Solvent-based
  • Laba tīrīšanas pakāpe
  • Labas šķaidīšanas īpašības
  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Unlimited shelf-life
   • neierobežoti

  • Patēriņš
   • Atkarībā no pielietojuma

  • Vispārīgas norādes
   • Apstrādes un žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.