• Stopaq

  Preces Nr. 781025

  Stopaq

  Produkta specifikācijas

  Blīvums (20 °C) Approx. 1.2 g/cm²
  Krāsa Greenish
  Konsistence Paste-like compound, non-hardening
  Approx. 10%

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and outdoors
  • AW_AZ_2
  • AW_AZ_3
  • AW_AZ_4
  • AW_AZ_5

  Īpašības

  • EG_AZ_4
  • EG_AZ_5
  • EG_AZ_6
  • EG_AZ_7
  • EG_AZ_8
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.

   • Sagatavošana

    U2_AZ_1

  • Izstrādes norādes
   • VA2_AZ_1

    VA2_AZ_2

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Gun for sealing compounds
   • GR_HW_59

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

  • Vispārīgas norādes
   • Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.