• PUR Hybrid OS pro

  Preces Nr. 605169

  PUA Hybrid OS pro

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.0 g/cm³
  Viskozitāte (20 ° C) approx. 1300 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1.1 g/cm³
  Viskozitāte (20 ° C) approx. 2500 mPa s

  Gatavā stāvoklī

  Paildzinājums pārtraukumā approx. 300%
  Shore A (DIN EN ISO 868) approx. 88 (after 5 days at 23 °C)

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_93

  Īpašības

  • EG_GR_86
  • EG_GR_84
  • EG_GR_225
  • EG_GR_117
  • Sacietēšana zemā temperatūrā
  • EG_GR_87
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Pamatnei jābūt sausai.

    Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    U1_B_63

    U1_B_109

   • Sagatavošana

    U2_B_26

    U2_B_27

    U2_B_28

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 8 °C max. 50 °C
   • Airless/airmix spraying
   • Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

    VA_B_34

    VA_B_35

    VA_B_36

    VA_B_37

    VA_B_38

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Airless/airmix spraying
   • Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 103.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Vispārīgas norādes
   • Visas iepriekš minētās vērtības un patēriņš ir noteikti laboratorijas apstākļos (20 ° C) ar standarta krāsām. Uz būvlaukuma var rasties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Īsā reakcijas laika dēļ pārklāšanas pasākumi rūpīgi jāplāno un jāsagatavo.

    H_B_114

    H_B_115

    H_B_198

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.