• Epoxy Primer PF
 • Epoxy Primer PF
  • Epoxy Primer PF
  • Epoxy Primer PF

  Preces Nr. 122413

  Epoxy Primer PF

  Krāsas tonis: Sudrabpelēks/Silbergrau | 1224
  Krāsas tonis: Sudrabpelēks/Silbergrau | 1224
  Izvēlieties krāsu

  Produkta specifikācijas

  A komponents

  Blīvums (20 °C) 1.62 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 2800 mPa s

  B komponents

  Blīvums (20 °C) 1.05 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 100 mPa s

  Maisījums

  Blīvums (20 °C) 1.50 g/cm³
  Viskozitāte (25 °C) 900 mPa s

  Gatavā stāvoklī

  Stiepes/lieces izturība > 23 N/mm² *
  Spiediena izturība > 71 N/mm² *

  * Epoxy resin mortar 1 : 5 with standard sand

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • AW_GR_15
  • Pamata slānis kaisāmajiem segumiem
  • AW_GR_201
  • AW_GR_202

  Īpašības

  • Mehāniski izturīgs
  • EG_GR_23
  • Bez plastifikatoriem, bez nonilfenola un alkilfenola
  • Pilnībā noreaģētā stāvoklī fizioloģiski nekaitīgs
  • Kā grunts slānis bez kaisīšanas piemērots Remmers PU un EP pārklājumiem
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.

    Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

    Ja to izmanto OS 8 sistēmā, pamatnes adhēzijas stiprībai jābūt vidēji vismaz 2,0 N/mm² (minimālajai individuālajai vērtībai jābūt vismaz 1,5 N/mm²).

    Testa ziņojums par adhēzijas izturību ar atpakaļēju mitruma iekļūšanu saskaņā ar DIN EN 13578 OS 8 sistēmā.

    Pamatnēm jābūt sasniegušām līdzsvara mitruma saturu, un lietošanas laikā tām jābūt aizsargātām arī pret mitruma iedarbību aizmugurē.

    Betonsmaks. 4 M-% mitrums

    Cementa javamaks. 4 M-% mitrums

   • Sagatavošana

    Sagatavojiet atbilstošus pasākumus, piemēram, skrošu strūklas tā, lai tiktu izpildītas iepriekš uzskaitītās prasības.

    Ar Remmers PCC sistēmām vai ar Remmers EP javām aizklājiet pamatnē virsmas defektus un caurumus.

  • Pagatavošana
   • Mixing ratio comp. A 82.8 : comp. B 17.2
   • Mixing time 3 min
   • Kombinēts iepakojums

    Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).

    Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju

    (apm. 300 - 400 apgr./min.).

    Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.

    Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.

    Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 10 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 25 min
   • Augstāka temperatūra saīsina, zemāka parasti pagarina noteikto laiku.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.

    Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101.

    Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši (komp. A) vai vismaz 24 mēneši (komp. B).

  • Lietojuma piemēri
   • Gruntējums

    Lieciet materiālu bagātīgi uz virsmas. Ar piemērotiem līdzekļiem, piem., ar gumijas slotu, izdaliet un pēc tam atkārtoti pārrullējiet ar epoksīda rullīti tā, lai pamatnes virsmas poras būtu pilnībā piepildītas.

    Var būt nepieciešama vairākslāņu uzklāšana.

   • Izlīdzinošais slānis/raupjuma dziļuma kompensācija
   • Bāzes slānis uzbērtiem pārklājumiem

    Joprojām svaigo pamatnes slāni pārkaisa ar ugunī kaltētām kvarca smiltīm.

    Pēc sacietēšanas noņemiet pārpalikumus.

  • Vispārīgas norādes
   • Visas iepriekš minētās vērtības un patēriņš ir noteikti laboratorijas apstākļos (20 ° C) ar standarta krāsām. Uz būvlaukuma var rasties nedaudz atšķirīgas vērtības.

    Gruntējumam vienmēr jāaizpilda poras! Tas var palielināt patēriņa daudzumus. Var būt nepieciešams otrs gruntējums.

    Pieredze rāda, ka vāji necaurspīdīgām krāsām (piemēram, dzeltenai, sarkanai vai oranžai ...) ir lazējošs efekts. Tas ir jāņem vērā, izvēloties un saliekot sistēmu.

    Apstrādājiet blakusesošās virsmas tikai ar tādu materiālu, kam ir identisks ražošanas partijas numurs, jo pretējā gadījumā var veidoties krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

    Abrazīvās mehāniskās slodzes noved pie nolietojuma pazīmēm.

    UV un laikapstākļu iedarbības rezultātā epoksīda sveķi parasti nesaglaba krāsu.

    OS 8 sistēmās jāievēro izpildes instrukcijas.

    Jāievēro izpildes instrukcijas par atbilstošajām Remmers Deck OS 11 sistēmām.

    Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Tikai komerciāliem lietotājiem!

    Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā " Epoksīda sveķi būvniecības nozarē un vidē" (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).