• WP Flow

  Preces Nr. 043125

  WP Flow

  Produkta specifikācijas

  Load class 1 “pressing water” as per WTA Code of Practice 4-6 “Subsequent waterproofing of components with ground contact”, table 7 (0.3 bar water pressure)
  Stiepes/lieces izturība (28 d) ≥ 7.0 N/mm²
  Ugunsdrošība Class E
  Spiediena izturība (28 d) ≥ 30.0 N/mm²
  Cietās javas masas blīvums 1.84 kg/dm³
  Stiepes izturība > 1.5 N/mm²
  Slāņa biezums Single layer 5 - 30 mm
  Tilpuma blīvums 1.3 kg/l
  Ūdens prasība Approx. 6.0 l / 25 kg

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on floors indoors and outdoors
  • Minerālu pamatnes
  • AW_M_59
  • AW_M_64
  • AW_M_67

  Īpašības

  • EG_M_103
  • Ātra sacietēšana
  • Zema spriedze un sacietēšana bez plaisām
  • EG_M_69
  • EG_M_117
  • EG_M_432
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.

   • Sagatavošana

    U1_M_30

    U1_M_31

    U2_M_148

  • Izstrāde
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • AW_M_213

    Pēc sajaukšanas izlejiet un nepārtraukti sadaliet materiālu, lai izvairītos no nogulsnēm.

     

    AW_M_214

    VA1_M_186

     

  • Izstrādes norādes
   • Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

    VA1_M_187

    VA2_M_37

    VA1_M_188

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Mortar cover / Self-levelling coating / Apply standing
   • GR_HW_34

    Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

    Sausas materiālu atliekas var noņemt tikai mehāniski.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Shelf-life 9 months
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Uzglabāt neatvērtā oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā un nesalaužamā vietā 9 mēnešus.

  • Vispārīgas norādes
   • Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

    Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.

    Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.