• WP Sulfatex

  Preces Nr. 043025

  WP Sulfatex

  Produkta specifikācijas

  Stiepes/lieces izturība (28 d) Approx. 6 N/mm²
  XWW1 - XWW3 as per DIN 19573
  Spiediena izturība (28 d) Approx. 30 N/mm²
  Ūdens prasība 20-21% corresponding to 5.0 l /25 kg
  Ūdens absorbcijas koeficients w24 < 0.1 kg/(m2h0.5)
  Ūdens tvaiku difūzijas pretestības µ < 200

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • AW_M_132
  • Cokolio hidroizoliacija
  • AW_M_134
  • AW_M_135
  • AW_M_136
  • AW_M_137
  • AW_M_58

  Īpašības

  • Ļoti zemas emisijas (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Ūdens spiediena necaurlaidīgs
  • Augsta sulfāta pretestība un zems efektīvs sārmu saturs (SR/NA)
  • Ļoti laba saķere ar pamatni
  • Ūdens tvaiku caurlaidīgas vielas
  • EG_M_135
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.

    va1_m_401

   • Sagatavošana

    Vecais apmetums vai krāsojums ir jānoņem vismaz 80 cm virs bojātās daļas.

    Pamatnes/sienas savienojuma daļā jānoņem klons apm. 20 cm platumā.

    Apgrieziet vai sadaliet stūrus un malas.

    Noapaļot grāvjus.

    Sablīvējiet cauruļvadus visapkārt rievas formās.

    VA2_M_563

    va1_m_402

    AW_M_678

    U2_M_32

    AW_M_677

    U2_BI_6

    AW_M_141

    va1_m_400

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / Spraying
   • VA1_M_669

     

    VA1_M_670

     

  • Izstrādes norādes
   • Nelietot tiešos saules staros.

    Maksimālais kopējais mitrā slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 5 mm.

    Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

    Sargājiet svaigu blīvējumu no lietus, tiešiem saules stariem, sala un kondensācijas ūdeni.

    Sargājiet sauso blīvējumu pret mehāniskiem bojājumiem.

    Lai apstrādātu ar mašīnu, lūdzu, sazinieties ar Remmers Technik servisu, tālr. 05432 83900.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / Spraying
   • Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.

  • Vispārīgas norādes
   • Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

    Var saturēt pirītu (dzelzs sulfīds).

    Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.

    Vienmēr izveidojiet pārbaudes virsmu(-as)!

    Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

    Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

    Īpašie līgumi un pārbaudes sertifikāti ir pieejami internetā www.remmers.lv.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.