• Betofix KHB SR

  Preces Nr. 107925

  Betofix KHB SR

  Produkta specifikācijas

  Lielākais grauds ≤ 1 mm
  Stiepes izturība ≥ 2.0 N/mm²
  Ūdens prasība Approx. 5 - 5.2 l/25 kg

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • AW_M_51
  • Aizsardzība pret koroziju
  • AW_M_731
  • Iekštelpās un ārpus telpām

  Īpašības

  • EG_M_337
  • EG_M_73
  • Pastiprināts ar plastmasu
  • Augsta stiepes izturība
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.

   • Sagatavošana

    Atklāt tērauda detaļas, noņemt rusu līdz tīrības pakāpei SA 2 ½.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Brush
   • VA1_M_761

    VA1_M_762

    VA1_M_763

    VA1_M_764

    VA1_M_765

    VA1_M_766

    VA1_M_763

  • Izstrādes norādes
   • Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Brush
   • GR_HW_21

    Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.

  • Vispārīgas norādes
   • Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

    Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.