Preces Nr. 108425

  Betofix R4 SR

  Produkta specifikācijas

  Stiepes/lieces izturība (28 d) ≥ 8.0 N/mm²
  Ugunsdrošība Class A1
  Hlorīda migrācijas koeficients pēc 28 d 1.17 x 10-12 m²/s
  Spiediena izturība 1 d = ≥ 15 N/mm²
  7 d = ≥ 40 N/mm²
  28 d = ≥ 50 N/mm²
  Din. E-modulis ≥ 25000 N/mm²
  Ārējā uzraudzība QDB
  Lielākais grauds 2 mm
  Kapilāru ūdens absorbcija ≤ 0.5 kg/(m²h0.5)
  Ūdens prasība Approx. 10.7%, equivalent to 2.7 l/25 kg
  Sarukums 28 dienas ≤ 0.55 mm/m

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • AW_M_768
  • AW_M_774
  • AW_M_760
  • AW_M_775
  • AW_M_186

  Īpašības

  • Augsta hlorīda intrūzijas pretestība
  • EG_M_378
  • Noturīgs pret salu un atledošanas sāli
  • EG_M_382
  • EG_M_383
  • EG_M_99
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    U2_M_110

    Nedaudz iepriekš samitrināt pamatni.

    Atklāt tērauda detaļas, noņemt rusu līdz tīrības pakāpei SA 2 ½.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar pump/ Trowel / Filling knife / Smoothing trowel / Mortar pump
   • VA1_M_750

     

    U2_M_115

     

    VA1_M_809

    VA1_M_810

     

    VA1_M_113

    Lai apstrādātu ar mašīnu, lūdzu, sazinieties ar Remmers Technik servisu, tālr. 05432 83900.

     

  • Izstrādes norādes
   • VA2_M_600

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Mortar pump/ Trowel / Filling knife / Smoothing trowel / Mortar pump
   • GR_HW_25

    Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.

  • Patēriņš
   • 2.0 kg / mm thick layer / m²
   • Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.