• Induline GW-310
 • Induline GW-310
  • Induline GW-310
  • Induline GW-310

  Preces Nr. 339768

  Induline GW-310

  Pārklājums uz ūdens bāzes ar aizsardzību pret zilumu koksnei ārpus telpām

  Krāsas tonis:
  Necaurspīdīgs balts/Deckend weiß (RAL 9016) | 3397
  Krāsas tonis: Necaurspīdīgs balts/Deckend weiß (RAL 9016) | 3397
  Izvēlieties krāsu

  Brošūras

  product.brochures.loading

  Norādījumi par riskiem

  • Biocīdos produktus izmantojiet piesardzīgi. Pirms izmantošanas vienmēr izlasiet norādes uz etiķetes un informāciju par izstrādājumu!

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Akrilāta/alkīda sistēma
  Blīvums (20 °C) Apt. 1,02 – 1,25 g/cm³
  Smarža Raksturīgs

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Koksne ārpus telpām
  • Kokmateriāli, kas nesaskaras ar zemi, saskaņā ar DIN EN 335-1, GK 2 un 3
  • Koksnes elementi, kas saglabā izmēru (tikai gruntēšanai): piem., logi un durvis
  • Koksnes elementi, kas ierobežoti saglabā izmēru, piemēram, salokāmi slēģi, profila dēļi, dārza mājas
  • Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru, piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobiļiem, koka apšuvums
  • Pamata pārklājums, starppārklājums un noslēguma pārklājums

  Īpašības

  • Water-based
  • Gatavs izmantošanai iegremdējot un pārlejot
  • Ļoti laba notece uz neapstrādātas koksnes
  • Izcila (mitrā) saķere
  • Aizsargā koksni no mitruma un profilaktiski darbojas pret zilējumu izraisošajām sēnītēm
  • Aizsardzība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību (konstrukciju koksnes aizsardzība un produkta mitrumaizsardzība) mazina zilēšanas un puves veidošanās risku
  • Palielināts cieto daļiņu daudzums, kas sniedz fizikālu drošību aizsardzībai pret lapseņu nodarīto kaitējumu koksnei
  • Aizsargslānis pret pelējumu un aļģēm
  • Uz ūdens bāzes: bez smakas, darba instrumentus var tīrīt ar ūdeni
  • Ātri nožūst: 2 pārklājumi vienā dienā
  • Ilgtermiņa aizsardzība ar vienmērīgu laikapstākļu iedarbību
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā stabilas koka detaļas: koksnes mitrums 11 - 15 %

    Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Automatic vacuum impregnation
   • Board coating machine/ brushing machine
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: +15° C līdz +30° C

   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Kvalificēti profesionāli uzņēmumi: pārklāšana, iegremdēšana, pārliešana, smidzināšana tikai noslēgtās iekārtās.

    Otru darba posmu veiciet pēc 2–3 stundām.

    Ja žūšana notiek pa nakti, tad ir jānoslīpē.

    Ja virsma ir īpaši atklāta, iesakām veikt trešo darba procesu.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 2-3 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    VA2_HB_15

    Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdenī šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus iekrāsojumus.

    Koksnēm, kurās ir mieces skābe, veiciet piespiedu žāvēšanu.

    Uz Accoya, ozola un kastaņkoka optimāli noteces rezultāti tiek sasniegti, ja pH vērtība ir 9,0–9,5; tas atbilst 0,3–0,5% VP 20829 piedevas pievienošanai.

    Ja iztvaikošanas dēļ palielinās viskozitāte, izlīdzināšanai pievienojiet ūdeni (vajadzīgā viskozitāte: balts: iztecēšanas laiks apt. 70 s DIN 3 traukā, ar lazūras efektu: iztecēšanas laiks apt. 25 s DIN 3 traukā)

    Lai uzlabotu darba gaitu nelabvēlīgos apstākļos (paaugstināta temperatūra, zemāks gaisa mitrums), atšķaidiet, pievienojot līdz 10% ūdens. Izlīdziniet iztvaikošanas dēļ radušos zudumus, pievienojot ūdeni.

    Ja apliešanas iekārtā veidojas putas, iesakām pievienot 0,2–1,0% VP 9325 putošanos mazinošu līdzekli, stipruma pakāpe 2 .

    Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

   • Žūšana

    Var pārkrāsot ar 23 °C un 50% relatīvā mitruma: pēc aptuveni 2,5 stundām

    Var krāsot ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 90 minūtēm
    (20 minūtes pilēšana / 50 minūtes žūšanas fāze (35 - 40 °C)/ 20 minūtes dzesēšanas fāze)

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

   • Atšķaidīšana

    Gatavs lietošanai

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Automatic vacuum impregnation
   • Board coating machine/ brushing machine
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Suka, iegremdēšanas baseins, laistīšanas sistēmas, izsmidzināšanas sistēmas, VACUMAT®, uzklāšanas mašīna

   • GR_P6_1

    Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Glabājiet cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā bērniem nepieejamā, sausā, vēsā vietā ar labu ventilāciju, kas pasargāta gan no tiešiem saules stariem, gan arī no sala. Telpās, kur glabājas izstrādājums, nedrīkst smēķēt.

  • Patēriņš
   • Total application/absorption rate 197 ml - 216 ml Total / m²
   • Preventīvi efektīvs pret zilumu ar 197-216 ml/m² vismaz 2 darba operācijās

  • Vispārīgas norādes
   • Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību.
    Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem.
    Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80).
    Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.

    Saskaņā ar DIN 68800-1, koksnes aizsardzības pasākumi jāplāno savlaicīgi un uzmanīgi, saskaņojot ar visām būvniecībā iesaistītajām pusēm (arhitektu, ēkas īpašnieku, būvuzņēmēju), ņemot vērā likumdošanas prasības un vietējos apstākļus.

    Ņemiet vērā norādījumus atgādnēs „Iegremdēšanas vannu un apliešanas iekārtu kopšana un apkope” un „Norādījumi par darba higiēnu”.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

    Atkritumu kods 03 02 05* citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.