• Induline DW-610
  • Induline DW-610

  Preces Nr. 345603

  Induline DW-610

  Izolējoša plānslāņa laka uz ūdens bāzes gruntēšanai, starpposma un gala pārklājumam

  3in1 Varnish
  Krāsas tonis: Speciālie krāsu toņi | 3456

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Īpaši akrilāti
  Blīvums (20 °C) apt. 1,28 g/cm³
  Smarža Raksturīgs
  konservējošs līdzeklis 3-Jods-2-propinilbutilkarbamāts

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Koksne ārpus telpām
  • Koksnes elementi, kas ierobežoti saglabā izmēru, piemēram, salokāmi slēģi, profila dēļi, dārza mājas
  • Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru, piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobiļiem, koka apšuvums
  • Pamata pārklājums, starppārklājums un noslēguma pārklājums
  • Īpaši dižeglēm, eglēm, duglāzijas eglēm, ozoliem, priedēm un lapeglēm

  Īpašības

  • Water-based
  • Vienkārša apstrāde
  • Labas izplūduma īpašības
  • Elegants spīdums, saglabājot koka struktūru (pēc 3 reizes krāsošanas)
  • Ūdens tvaiku caurlaidošs
  • Ar plēves konservantu pret mikrobu bojājumiem
  • Praktiski bez tieksmi uz dzeltēšanu un krītainību
  • Liela izturība, pateicoties īpašai saistvielu kombinācijai
  • Neatslāņojas
  • Pirms turpmākās apstrādes virsmas noslīpēšana nav nepieciešama
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

   • Sagatavošana

    Pilnībā notīriet netīrumus, taukus un viegli atdalāmus vecos pārklājumus.

    Pelēkas un nodilušas virsmas noslīpējiet līdz nesošajai pamatnei.

    Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

    Ņemiet vērā norādījumus BFS informatīvajā biļetenā Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un kokmateriāliem ārpus telpām”.

    Noņemiet vaļīgos un saplaisājušos zarus, kā arī redzamos sveķainos laukumus un notīriet tos ar piemērotu līdzekli (piemēram, šķīdinātāju V 101, nitro vai universālo šķīdinātāju).

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +25 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / By brush
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15° C līdz maks. +25° C

   • Rūpīgi samaisiet materiālu.

    Krāsošana vai izsmidzināšana.

    Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 120 bar

    Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 mm, materiāla spiediens: 60 - 100 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2,0 bar.

    Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,8 - 2,0 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2-2,5 bar.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    VA2_HB_15

    Nodrošiniet labu ventilāciju.

    Lai pēc iespējas labāk izolētu ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas (laukumu un zarus), jāievēro attiecīgā augstākā informācija par pārklājuma sistēmas darbību, uzklāšanas daudzumu un žūšanas laiku. Pārklāšana ar šo produktu var aktivizēt koka sastāvdaļas un mainīt krāsu. Šajā gadījumā sastāvdaļas tiek fiksētas krāsas plēvē. Sekojoša krāsošana ir ideāli izdarīta ar produktu, kas atbalsta šī produkta izolācijas īpašības. Tā rezultātā šo virspārklājumu parasti vairs neietekmē koksnes sastāvdaļas. Ja, neraugoties uz šiem norādījumiem, krāsas maiņa saglabājas, ieteicams konsultēties ar Remmers Technik servisu. Sveķu noplūde ir dabiska un to nevar novērst ar pārklāšanas tehnoloģiju, skatīt BFS lietošanas instrukciju nr. 18. Produkta atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksnē vai ieteikto pārklājuma secību neievērošana, nepietiekoši pārklājuma daudzumi un žūšanas laiki var ievērojami pasliktināt produkta izolējošo iedarbību. Starpposma slīpēšanai izlīdziniet tikai koka šķiedras; nekādā gadījumā gruntējumu nedrīkst slīpēt. Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas iztecēšanas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.

    Nelietot tiešos saules staros.

   • Žūšana

    Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas
    Pārkrāsojams: apt. pēc 4 stundām
    (ar 23°C und 50 % r.m.)

    Var pārstrādāt ar paātrinātu žūšanu: pēc apmēram 20 minūtēm iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 75% relatīvais mitrums) / 75 minūtēm sausas fāzes (apm. 45 °C, 1 m/s gaisa cirkulācija) / 20 minūtēm dzesēšanas fāzes

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

   • Atšķaidīšana

    Ja nepieciešams, ar ūdeni (maks. 5%).

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Airless/airmix spraying / Flow cup gun / By brush
   • Airless / Airmix izsmidzinātāji, izsmidzinātājs ar krūzīti, akrila suka

   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 50 ml - 150 ml / m² per layer applied
   • 50 - 150 ml/m² uz vienu darba soli
    Krāsošana: 50 - 80 ml/m²
    Izsmidzināšana: 120 - 150 ml/m²

    Šīs vērtības attiecas uz pulētu priedes koksni. Ēvelētiem vai zāģētiem kokmateriāliem vērtības ir zemākas vai attiecīgi augstākas.

  • Vispārīgas norādes
   • Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību.
    Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem.
    Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80).
    Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.