Preces Nr. 349420

  Induline LW-716

  Lazūra ar plēves aizsardzību pret UV starojumu uz ūdens bāzes koksnei telpās un ārpus tām

  Krāsas tonis: Speciālie krāsu toņi | 3494
  Krāsas tonis: Speciālie krāsu toņi | 3494
  Izvēlieties krāsu
  VPE

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Akrilāta/alkīda sistēma
  Blīvums (20 °C) Apt. 1,03 g/m³
  Smarža Maiga
  Spīduma pakāpe Matēta
  Iztecēšanas laiks (20° C, DIN 4) Apt. 35

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Koksne ārpus telpām
  • Skujkoki un lapu koki
  • Ierobežo precīzus koksnes komponentus: piem., profila dēļi, fasādes elementi
  • Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru, piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobiļiem, koka apšuvums
  • Rūpnieciskā sērijveida ražošana (VACUMAT®)
  • Gruntējums un gala pārklājums

  Īpašības

  • Water-based
  • Ar UV blokatoru, aizkavē koksnes pamatnes dzeltenumu
  • Neatslāņojas
  • Nesaplīst
  • Pērļošanās efekts
  • Ar plēves konservantu pret mikrobu bojājumiem
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

   • Sagatavošana

    Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

    Ņemiet vērā norādījumus BFS informatīvajā biļetenā Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un kokmateriāliem ārpus telpām”.

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • By brush / Automatic vacuum impregnation
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15° C līdz maks. +30° C

   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Pēc žūšanas veiciet, ja nepieciešams, 2. pārklājumu.

    Ja žūšana notiek pa nakti, tad ir jānoslīpē.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdenī šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus iekrāsojumus.

   • Žūšana

    Pārkrāsojama: apt. pēc 4 stundām

    Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

   • Atšķaidīšana

    Gatava lietošanai

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Airless/airmix spraying
   • By brush / Automatic vacuum impregnation
   • Ota, VACUMAT®, smidzināšanas iekārtas

   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² uz vienu darba operāciju

  • Vispārīgas norādes
   • Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību.
    Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem.
    Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80).
    Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.