• Induline LW-731 WF
 • Induline LW-731 WF
  • Induline LW-731 WF
  • Induline LW-731 WF

  Preces Nr. 782420

  Induline LW-731 WF

  Krāsas tonis: Bezkrāsains/Farblos | 7824
  Krāsas tonis: Bezkrāsains/Farblos | 7824
  Izvēlieties krāsu
  VPE

  Produkta specifikācijas

  Blīvums (20 °C) Approx. 1.03 g/cm³
  Smarža Mild
  Spīduma pakāpe Dull matt
  Iztecēšanas laiks (20° C, DIN 4) Approx. 20

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and outdoors
  • For professional users only
  • Koks iekštelpās un ārpus telpām
  • Skujkoki un lapu koki
  • Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru un ierobežoti saglabā izmēru
  • Laminētu siju dekoratīvam dizainam un aizsardzībai pret piesārņojumu transportēšanas un celtniecības laikā

  Īpašības

  • Water-based
  • Gatavs izmantošanai
  • Ātra žūšana
  • Vienkārša apstrāde
  • Nesalīpoša (saskaņā ar Regulu HO.03)
  • Maiga smarža
  • Ar UV blokatoru, aizkavē koksnes pamatnes dzeltenumu
  • Bez plēves konservējošiem un koksnes aizsardzības biocīdiem
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

   • Sagatavošana

    Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • Brush /Roller / Airless/airmix spraying / Board coating machine
   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.

    Pēc žūšanas uzklājiet papildu pārklājumus.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 2 h
   • VA1_IDL_54

    Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdenī šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus iekrāsojumus.

    VA1_IDL_55

   • Žūšana

    Zema temperatūra un augsts mitrums noved pie žūšanas kavēšanās.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Brush /Roller / Airless/airmix spraying / Board coating machine
   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Vispārīgas norādes
   • Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību.
    Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem.
    Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80).
    Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.