• Induline LW-732 WF
 • Induline LW-732 WF
  • Induline LW-732 WF
  • Induline LW-732 WF

  Preces Nr. 783020

  Induline LW-732 WF

  Ūdens emulģēta vidēja slāņa glazūra

  Krāsas tonis: Bezkrāsains/Farblos | 7830
  VPE

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Akrilāts
  Blīvums (20 °C) Apm. 1,03 g/cm³
  Smarža Maiga
  Spīduma pakāpe Zīds matēts
  Iztecēšanas laiks (20° C, DIN 4) Apm. 30

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and outdoors
  • For professional users only
  • Koks iekštelpās un ārpus telpām
  • Skujkoki un lapu koki
  • Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru un ierobežoti saglabā izmēru
  • Laminētu siju dekoratīvam dizainam un aizsardzībai pret piesārņojumu transportēšanas un celtniecības laikā

  Īpašības

  • Water-based
  • Gatavs izmantošanai
  • Ātra žūšana
  • Vienkārša apstrāde
  • Nesalīpoša (saskaņā ar Regulu HO.03)
  • Ar UV blokatoru, aizkavē koksnes pamatnes dzeltenumu
  • Bez plēves konservējošiem un koksnes aizsardzības biocīdiem
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

   • Sagatavošana

    Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Stir before use
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: +5° C līdz +25° C

   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.

    Pēc žūšanas uzklājiet papildu pārklājumus.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 2 h
   • VA1_IDL_54

    Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdenī šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus iekrāsojumus.

    VA1_IDL_55

   • Žūšana

    Pārkrāsojama: apm. pēc 2 stundām
    (Praktiskās vērtības pie 20 ° C un 65% relatīvā mitruma)

    Paātrināta žūšana: pēc aptuveni 10 minūšu garas iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 70% r.m.) / 30 minūšu žūšanas fāzēs (apm. 45 °C, 1 ms gaisa cirkulācija) / 20 minūšu dzesēšanas fāzēs

    Zema temperatūra un augsts mitrums noved pie žūšanas kavēšanās.

   • Atšķaidīšana

    Akrila ota, virsmas suka, veltnītis ar īsu saru, airless, airmix izsmidzināšana, sūklis, paklāja dēlis, slotaskāts

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Akrila ota, virsmas suka, veltnītis ar īsu saru, airless, airmix izsmidzināšana, sūklis, paklāja dēlis, slotaskāts

   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² uz vienu darba operāciju

  • Vispārīgas norādes
   • Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību.
    Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem.
    Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80).
    Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.