• Induline DW-660

  Preces Nr. 390520

  Induline DW-660

  Necaurspīdīga, viena komponenta pārklājuma sistēma ar plēves aizsardzību, uz ūdens bāzes, VACUMAT® apstrādei

  Krāsas tonis: Speciālie krāsu toņi | 3905
  Krāsas tonis: Speciālie krāsu toņi | 3905
  Izvēlieties krāsu
  VPE

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Akrilāta emulsija
  Blīvums (20 °C) Apm. 1,2 g/cm³
  Smarža Raksturīgs
  Spīduma pakāpe Satīna spīdums
  Iztecēšanas laiks (20° C, DIN 4) Ca. 35-45

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • For professional users only
  • Koksne ārpus telpām
  • Skujkoki, galvenokārt, lapegle/egle
  • Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru un ierobežoti saglabā izmēru
  • Rūpnieciskā sērijveida ražošana (VACUMAT®)
  • Gruntējums un gala pārklājums

  Īpašības

  • Water-based
  • 3in1: izolācijas gruntējums, starpposma un gala pārklājums
  • Labas izplūduma īpašības
  • Ātri žūstošs
  • Agra noturība pret salipšanu
  • Ūdens tvaiku caurlaidošs
  • Noturīga pret atmosfēras nokrišņu iedarbību un mitrumu regulējoša
  • Ar plēves konservantu pret mikrobu bojājumiem
  • Grūti uzliesmojoša
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

   • Sagatavošana

    Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

    Ņemiet vērā norādījumus BFS informatīvajā biļetenā Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un kokmateriāliem ārpus telpām”.

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Automatic vacuum impregnation
   • Spraying only in closed facilities
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15° C līdz maks. +30° C

   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Pēc žūšanas veiciet 2. pārklājumu.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    Nodrošiniet labu ventilāciju.

    Nelietot tiešos saules staros.

    Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas maiņas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.

    Produkta pārmērīga atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksnē vai ieteikto pārklājuma secību neievērošana, lietošanas daudzumi un žūšanas laiki var pasliktināt produkta izolējošo iedarbību.

   • Žūšana

    Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas
    Pārkrāsojama: apm. pēc 4 stundām
    (ar 23°C und 50 % r.m.)
    Saliekams: pēc apmēram 24 stundām

    Pārstrādāms ar paātrinātu žūšanu: atkarībā no sistēmas apmēram pēc 20 minūtēm / pirms iesaiņošanas daļa jāatdzesē līdz <25 °C.

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

   • Atšķaidīšana

    Gatavs lietošanai

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Automatic vacuum impregnation
   • Spraying only in closed facilities
   • VACUMAT®, Izsmidzināšanas un liešanas ierīces

   • GR_D_6

    Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • 100 - 120 ml/m² vienā darba operācijā vismaz 2 operācijās

  • Vispārīgas norādes
   • Produkts nav piemērots decentralizētai tonēšanai ar Remmers Aqua pigmentu pastas sistēmu.

    Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību.
    Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem.
    Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80).
    Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.