• AGE

  Preces Nr. 136801

  Produkta specifikācijas

  Minētās vērtības ir tipiskas produkta īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Dispersijas un tīra akrilāta krāsu, mākslīgo sveķu, nitro un spirta lakas, matēšanas pārklājumu, pulēšanas līdzekļu, kā arī grafiti šķīdināšanai
  • Koka virsmas, metāla un minerālas pamatnes

  Īpašības

  • Pastas veida
  • Augsta iedarbības pakāpe
  • Ilgs izstrādes laiks pēc atvēršanas
  • Nesatur N-metil pirolidonu, hlora ogļūdeņražus un sārmus
  • Bioloģiski noārdāms
  • Sagatavošanās darbam
   • Sagatavošana

    Mehāniski noņemiet rupjus netīrumus.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Uzklājiet materiālu ar piemērotiem instrumentiem

    Iedarbības laiks atkarīgs no pamatnes, kodināmā materiāla, slāņa biezuma un apkārtējās vides apstākļiem.

    Pēc pietiekama iedarbības laika vecais krāsojums mehāniski jānoņem ar piemērotiem darbarīkiem.

    Ja nepieciešams, atkārtojiet.

    Mazgāšanas līdzeklis ir jānoņem bez atlikumiem.

  • Izstrādes norādes
   • Nepieciešamības gadījumā nodrošiniet pietiekamu vēdināšanu.

    Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.

    Ir jāizveido nepieciešamās savākšanas ierīces.

    Nepieciešamības gadījumā reakcijas laiku var pagarināt, pārklājot ar PE plēvi.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Tīriet instrumentus ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

  • Uzglabāšana / uzglabāšanas ilgums
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Total application/absorption rate 0.3 kg - 0.5 kg Total / m²
   • Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.

  • Vispārīgas norādes
   • Jāņem vērā pašreizējie noteikumi un juridiskās prasības.

    Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

    Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!

  • Utilizācijas norāde
   • Aktīvo vielu atliekām un aktīvo vielu saturošiem mazgāšanas ūdeņiem nedrīkst ļaut iekļūt virsmas drenāžā. Savāciet mazgāšanas ūdeni un iznīciniet to atbilstoši vietējiem noteikumiem par apglabāšanu/kanalizāciju. Informācija brošūrā DWA-M 370 "Fasāžu tīrīšanas un attīrīšanas atkritumi un notekūdeņi".

    Jāreģistrē objekts kompetentajās iestādēs.

  • Drošība / noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.