• Induline ZW-420

  Preces Nr. 390205

  Induline ZW-420

  Ūdens bāzes efekta laka (metāliska) smidzināšanas metodei

  Krāsas tonis:
  Balts-alumīnijs/Weiß-aluminium (apm. RAL 9006) | 3902
  Krāsas tonis: Balts-alumīnijs/Weiß-aluminium (apm. RAL 9006) | 3902
  Izvēlieties krāsu

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Spec. akrilāta polimēri
  Blīvums (20 °C) Apm. 1,05 g/cm³
  Spīduma pakāpe Matēts

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Koks iekštelpās un ārpus telpām
  • Koksne dižegle/egle
  • Koksnes materiāli
  • Izmēru ziņā stabili koksnes elementi, piemēram, logi un durvis
  • Starppārklājums

  Īpašības

  • Water-based
  • Izteikts metālisks efekts īpašu, liela izmēra daļiņu alumīnija pigmentu dēļ
  • Vienkārša izmantošana
  • Ļoti laba alumīnija pigmentu izkārtošana
  • Vienmērīga metāliska virsma
  • Regulē mitrumu un uzlabo saķeri
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā stabilas koka detaļas: koksnes mitrums 11 - 15 %

   • Sagatavošana

    Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

    Gruntējiet koksnes virsmas.

    Ja nepieciešams, aizsargājiet parapeta šuves ar Induline V-šuvju aizsardzību vai Induline AF-920.

    Pēc gruntēšanas viegli noslīpēt.

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar.

    Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1 - 2 bar.

    Nepieciešamas 2 darba operācijas

    Pirms gala pārklājuma starpslīpēšanas: P 220 - 240, noņemiet slīpēšanas putekļus.

    Lai izveirītos no krāsas novirzēm, bezkrāsainais nobeiguma pārklājums ir jāsajauc ar apm. 10% šī produkta.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    VA2_HB_15

    Ievērojiet spēkā esošos standartus un vadlīnijas attiecībā uz koksnes detaļu pārklājumu ārā (VFF instrukcijas, BFS instrukcija nr. 18, VdL vadlīnijas, IFT vadlīnijas).

    Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

    Nelietot tiešos saules staros un zem 15 °C vai virs 30 °C.

    Relatīvais gaisa mitrums var būt maks. 85%.

    Sērijveida ražošanā īpaši rūpējieties par ventilāciju.

    Hermētiķiem jābūt krāsu savietojamiem, un tos nedrīkst uzklāt, līdz krāsa ir pilnīgi izžuvusi.

    Mīkstinātāju saturoši blīvējuma profili savienojas ar dispersijas laku krāsām. Lietojeit mīkstinātāju nesaturošus profilus.

    Koka būvelementus ar Induline ZW-420 starppārklājumu nedrīkst pakļaut laikapstākļu iedarbībai bez nobeiguma pārklājuma.

   • Žūšana

    Sauss: pēc apm. 30 minūtēm
    Slīpējams un pārlakojams: pēc apm. 4 stundām
    (pie 23 °C un 50 % RH)

    Slīpējams un pārlakojams, izmantojot forsēto dzesēšanu: pēc 20 minūtēm izgarošanas zona (pie apm. 20 °C un 65 - 75 % RH) / 75 minūtes žāvēšanas fāze (apm. 45 °C, 1 m/s gaisa cirkulācija) / 20 minūtes dzesēšanas fāze

   • Atšķaidīšana

    Ja nepiciešamas ar ūdeni (maks. 5 %).

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Airless/airmix spraying
   • Rokas smidzināšanas pistoles, automātiskās smidzināšanas iekārtas

   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 150 ml / m² per layer applied
   • Uzklāšanas daudzums: apm. 150 ml/m² katrā darba solīi
    Slapja slāņa stiprums: apm. 150 μm
    Sausa slāņa stiprums: apm. 40 μm
    Vērtības attiecas uz neatšķaidītu materiālu!

  • Vispārīgas norādes
   • Hermētiķiem jābūt krāsu savietojamiem, un tos nedrīkst uzklāt, līdz krāsa ir pilnīgi izžuvusi.

    Nepakļaujiet pārklātas koka detaļas laikapstākļiem bez apdares slāņa.

    Transportēšanas/montāžas bojājumi:

    Lai virsmas izskatu atjaunotu līdz sākotnējai kvalitātei, būbelementus var pārkrāsot tikai, izmantojot smidzināšanas metodi.

    Kopšana un atjaunošana:

    Koksne ārpus telpām ir pakļauta lieliem klimatiskajiem un vides faktoriem. Pārklājums ir pakļauts dabiskai novecošanās, nodiluma un nolietošanās procesam. Nolietošana notiek dažādos ātrumos atkarībā no koksnes detaļas nodiluma (vājš, vidējs, stiprs). Detaļai vai objektam var būt dažādas nodiluma pakāpes laika apstākļu dēļ. Lai koka elementiem nodrošinātu optimālu aizsardzību daudzu gadu garumā, ieteicams katru gadu pārbaudīt virsmas. Iespējamas bojātas vietas ir jāapstrādā vai jāremontē tūlīt pēc tīrīšanas.

    Tīrīšanai un kopšanai mēs iesakām logu kopšanas komplektu un durvju kopšanas komplektu.

    Atjaunošanas krāsojuma slāni, izmantojot otu, nepieciešamības gadījumā var veikt ar MSL-45/sm (7130) ar bezkrāsainu krāsas toni UV+.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.