• Induline ZW-507i
 • Induline ZW-507i
  • Induline ZW-507i
  • Induline ZW-507i

  Preces Nr. 163668

  Induline ZW-507i

  Caurspīdīga izolācijas pildviela uz ūdens bāzes izsmidzināšanas metodei

  Krāsas tonis: Bezkrāsains/Farblos | 1636

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Akrilāta sveķi
  Blīvums (20 °C) apt. 1,03 g/cm³
  Smarža Raksturīgs
  Viskozitāte Apt. 2300 mPas

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and outdoors
  • for exterior doors
  • For professional users only
  • Koks iekštelpās un ārpus telpām
  • AW_IDL_104
  • Izmēru ziņā stabili koksnes elementi, piemēram, logi un durvis
  • Starppārklājums necaurspīdīgām un caurspīdīgām sistēmām

  Īpašības

  • Water-based
  • Labas izplūduma īpašības
  • Izcila (mitrā) saķere
  • Samazina krāsas maiņu, ko izraisa ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas
  • Samazina virsmas defektus, kas saistīti ar koksnes specifiskām sastāvdaļām (piemēram, lapegle)
  • Samazina tendenci uz tumšas krāsas maiņu, kas saistīta ar tannīnskābes reakciju (piemēram, ozols)
  • Ar UV bloķētāju, lai iegūtu lielāku drošību glazūras krāsās
  • Laba slīpēšanas spēja
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā stabilas koka detaļas: koksnes mitrums 11 - 15 %

   • Sagatavošana

    Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

    Gruntējiet koksnes virsmas.

    Ja nepieciešams, aizsargājiet parapeta šuves ar Induline V-šuvju aizsardzību vai Induline AF-920.

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Spraying only in closed facilities
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: +15° C līdz +30° C

   • Dotās vērtības attiecas uz neatšķaidītu materiālu. Labākie smidzināšanas rezultāti tiek sasniegti, ja materiāla temperatūra ir no 15° C līdz 20° C.

    Nodrošiniet labu ventilāciju.

    Ja nepieciešams, pārbaudiet saderību un izolāciju ar pamatu, izmantojot testa pārklājumu.

    Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar.

    Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1 - 2 bar.

    Izņēmuma gadījumos var būt nepieciešama atkārtota uzklāšana.

    Pirms gala pārklājuma starpslīpēšanas: P 220 - 240, noņemiet slīpēšanas putekļus.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    VA2_HB_15

    Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas maiņas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.

    Sveķu noplūde ir dabiska un to nevar novērst ar pārklāšanas tehnoloģiju, skatīt BFS lietošanas instrukciju nr. 18.

    Produkta pārmērīga atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksnē vai ieteikto pārklājuma secību neievērošana, lietošanas daudzumi un žūšanas laiki var pasliktināt produkta izolējošo iedarbību.

    Attiecībā uz porainām koksnēm (piem., ozolam) jāievēro, lai materiāls būtu krāsots, uzpildot poras. Var būt nepieciešama ieteicamā krāsas daudzuma pārsniegšana.

    Ievērojiet spēkā esošos standartus un vadlīnijas attiecībā uz koksnes detaļu pārklājumu ārā (VFF instrukcijas, BFS instrukcija nr. 18, VdL vadlīnijas, IFT vadlīnijas).

    Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

   • Žūšana

    Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas
    Slīpējams un pārkrāsojams: pēc aptuveni 4 stundām
    (ar 23°C und 50 % r.m.)

    Slīpējams un pārkrāsojams ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 20 minūšu garas iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 75% r.m.) / 75 minūšu žūšanas fāzēs (apm. 45 °C, 1 m/s gaisa cirkulācija) / 20 minūšu dzesēšanas fāzēs

    Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

   • Atšķaidīšana

    Ja nepieciešams, ar ūdeni (ne vairāk kā 5%).

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Spraying only in closed facilities
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Izmidzināšanas sistēmas, rokas izsmidzināšanas ierīce, Dynflow sistēma

   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 150 ml - 200 ml / m² per layer applied
   • 150 - 200 ml/m² uz vienu darba soli
    (atbilst: mitrās plēves biezums: 150-200 μm, sausās plēves biezums: 35-45 μm)

  • Vispārīgas norādes
   • Hermētiķiem jābūt krāsu savietojamiem, un tos nedrīkst uzklāt, līdz krāsa ir pilnīgi izžuvusi.

    Izmantojiet tikai mīkstinātājus nesaturošus blīvēšanas profilus.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.