• Betofix KHB

  Preces Nr. 108725

  Betofix KHB

  LANG_VARIANTE
  1087 | Pelēks/Grau
  VPE

  Produkta specifikācijas

  Ārējā uzraudzība QDB and KIWA
  Lielākais grauds ≤ 1.0 mm
  Stiepes izturība (28 d) ≥ 2.0 N/mm²
  Tilpuma blīvums Approx. 1.3 kg/l
  Ūdens prasība Approx. 1.0 - 1.1 l/5 kg
  Corrosion protection 5.0-5.2 l/25 kg
  Bonding layer 5.0-5.5 l/25 kg

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Iekštelpās un ārpus telpām
  • Aizsardzība pret koroziju
  • AW_M_54
  • AW_M_51
  • AW_M_63

  Īpašības

  • EG_M_73
  • Pastiprināts ar plastmasu
  • Augsta stiepes izturība
  • Uzskaitīts darbības materiālu tabulā
  • EG_M_71
  • EG_M_378
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.

   • Sagatavošana

    Atklāt tērauda detaļas, noņemt rusu līdz tīrības pakāpei SA 2 ½.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Brush
   • EG_M_282

    VA1_M_65

    VA1_M_67

     

    Saķeres tilts

    Uzklājiet produktu ar piemērotu instrumentu kā kontakta slāni.

    VA1_M_655

     

  • Izstrādes norādes
   • Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Brush
   • GR_HW_21

    Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.

  • Vispārīgas norādes
   • Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

    H_M_10

    Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.