• Kiesol
  • Kiesol

  Preces Nr. 181005

  Kiesol

  Šķīdinātājus nesaturošs, nostiprinošs silikatizācijas koncentrāts 1K

  Produkta specifikācijas

  Izskats / krāsas tonis Bezkrāsains līdz ar dzeltenu nokrāsu
  Blīvums (20 °C) Apm. 1,15 g/cm³
  pH-vērtība Apm. 11
  Nostiprināšana ≤ 5 N/mm²
  Ūdens atgrūšana w < 0,5 kg/(m²*h0.5)
  Ūdens tvaiku caurlaidība > 90 %

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Poraini, minerāli celtniecības materiāli, piemēram, ķieģeļi, smiltis/kaļķakmens, minerālu javas
  • Papildus šķērsgriezuma hidroizolācija mūriem bez spiediena līdz 80% piesūcināšanas pakāpei
  • Papildus šķērsgriezuma hidroizolācija mūriem ar zemspiedienu līdz 95% piesūcināšanas pakāpei
  • Gruntējums pret aizmugures iedarbības mitrumu
  • Virsmas apdare

  Īpašības

  • Water-based
  • Nostiprinošs
  • Poras sašaurinošs
  • Ūdeni atgrūdoša
  • Mūra sāļus slāpējošs
  • Uzlabo saķeri, noberšanas un virsmas izturību
  • Uzlabo izturību pret ķīmisku iedarbību
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

     

    Papildus šķērsgiezuma hidroizolācija mūriem

    Urbšanas kanālam jābūt bez urbšanas putekļiem.

    Grunts pret aizmugures iedarbības mitrumu

    Pamatnei jābūt tīrai, bez eļļas, taukiem un veidņu noņemšanas līdzekļiem.

    Virsmas uzlabošana

    Pamatnei jābūt tīrai, bez eļļas, taukiem un veidņu noņemšanas līdzekļiem.

   • Sagatavošana

    Papildus šķērsgiezuma hidroizolācija mūriem

    U2_HZ_19

    Urbumu parametri:
    Vienā rindā, diametrs12 - 30 mm, atstatums10 - 12,5 cm, slīpuma leņķis apm. 45 °, urbuma dziļums līdz apm. 5 cm no sienas pretējās puses.

    Sienām, kuru biezums ir lielāks par 0,6 m, urbumu rindu ieteicams sakārtot abās pusēs.

    Jāveic sākotnējā injicēšana dobiem mūriem, izmantojot BSP 3 vai BSP 6 (urbumu suspensija).

    Izdurt aizpildītus urbumus.

    Gaidīšanas laiks līdz nākamo darbu veikšanai ir 7 dienas.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • By brush/ Bore hole saturation / Pressure injection / Low pressure spraying
   • Papildus šķērsgiezuma hidroizolācija mūriem

    - Bez spiediena (< 80 % piesūcināšanas pakāpe):

    Ja nepieciešamas vairākkārt uzpildiet pimērotu uzglabāšanas tilpni, piemēram, Kiesol dozēšanas kasetni (417301) līdz piesātinājumam.

    - Zemspiediens (< 95 % piesūcināšanas pakāpe):

    Veiciet injicēšanu ar piemērtoām injicēšanas ierīcēm un injicēšanas blīvētājiem.

     

    Grunts pret aizmugures iedarbības mitrumu

    VA1_HZ_13

    VA1_HZ_14

     

    Virsmas uzlabošana

    VA1_HZ_12

    Atkārtojiet procesu (mitru uz mitra), līdz vairs nevar noteikt materiāla uzņemšanu.

  • Izstrādes norādes
   • Blakus esošie elementi un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā, veicot atbilstošus pasākumus.

     

    Papildus šķērsgiezuma hidroizolācija mūriem

    Pēc injekcijas urbumus aizpilda ar urbuma suspensiju.

    Nav piemērots izmantošanai kā horizontālā barjera porainajam betonam un māla būvmateriāliem

     

    Grunts pret aizmugures iedarbības mitrumu

    Nekavējoties noņemiet lieko materiālu.

    VA2_HZ_13

    Veiciet turpmāko darbu svaigu veidu svaigā veidā - reakcijas laikā.

     

    Virsmas uzlabošana

    Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

    Nav piemērots virsmu apdarei, kur ir svarīgs vizuāls izskats.

    Iesakām ierīkot izmēģinājuma laukumus.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • By brush/ Bore hole saturation / Pressure injection / Low pressure spraying
   • Ota, virsmu smidzinātājs, Airless smidzināšanas ierīces, liešanas trauks, zemspiediena injicēšanas ierīces, citi atbilstoši darbarīku programmai

   • Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Neatvērtā oriģinālajā traukā, ko uzglabā vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā, vismaz 36 mēneši.

  • Patēriņš
   • Depending on the application / m²
   • Papildus šķērsgriezuma hidroizolācija:
    apm. 1,5 kg/m uz 10 cm sienas biezuma (var būt lielas atšķirības, atkarībā no mūra porainības)
    Gruntējums:
    apm. 0,1-0,3 kg/m² (atšķaidīt 1:1 ar ūdeni)
    Virsmas uzlabošana:
    apm. 0,2-0,4 kg/m²

  • Vispārīgas norādes
   • Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

    Jāņem vērā pašreizējie noteikumi un juridiskās prasības.

    Informācija par injekcijas procedūru plānošanu ar sertificētiem injekcijas materiāliem un to apstrādi pret kapilāru mitruma transportēšanu ir atrodama WTA brošūrā 4-10-15, un tā ir jāievēro.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.