• Aqua HWS-712 [eco]
 • Aqua HWS-712 eco
  • Aqua HWS-712 [eco]
  • Aqua HWS-712 eco

  Preces Nr. 529220

  Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco]

  Remmers Button 2K Ready Aqua VGA-485
  Krāsas tonis: Dabisks efekts/Natureffekt | 5292
  Krāsas tonis: Dabisks efekts/Natureffekt | 5292
  Izvēlieties krāsu

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Modified plant oils & copolymers based on renewable raw materials
  Blīvums (20 °C) Approx. 1.03 g/cm³
  Smarža Mild
  Spīduma pakāpe Cloth matt

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors
  • for stairs
  • for interior doors
  • for furniture
  • For professional users only
  • for wood floors
  • Koksne iekštelpās
  • AW_HK_12
  • Mēbeļu un interjera dizains
  • Koka grīdas un kāpnes
  • AW_HB_149
  • Galda un darba virsmas
  • AW_HB_26
  • AW_HB_148
  • AW_HB_155
  • Ilgtspējīga būvniecība: celtniecības sertifikāti DGnB, LEED, BNB
  • Nav paredzēts balinātai koksnei
  • Krāsas tonis "dabisks efekts" tikai gaišai koksnei, piem.: ozols, osis un dižegle
  • Bez pārmērīgas daudzuma noņemšanas

  Īpašības

  • Water-based
  • Ļoti ātra žūšana
  • Noturīgs pret nodilumu un skrāpējumiem
  • EG_HB_150
  • Slīdi mazinoša
  • Hidrofobisks
  • Ļoti maza tendence spīdēt
  • Dabisks izskats un izjūta
  • EG_ECO_20
  • Vegāns produkts, pamatojoties uz mūsu informāciju
  • EG_HB_151
  • Bez čirkstoņas
  • EG_HB_154
  • EG_HB_172
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Koksnes mitrums: 8 - 12 %

    U1_HB_14

    U1_HB_15

    U1_HB_16

   • Sagatavošana

    Pilnībā notīriet netīrumus, taukus un viegli atdalāmus vecos pārklājumus.

    Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.

    U2_HB_25

    U2_HB_26

    U2_HB_27

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +25 °C
   • Roller, airless/airmix spraying, flow cup gun
   • Rūpīgi samaisiet materiālu.

    VA1_HB_87

     

    VA2_HB_21

    VA1_HB_100

    VA1_HB_101

    VA2_HB_19

    VA2_HB_20

     

    VA2_HB_22

    Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,0 - 1,6 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 1,0 - 2,0 bar.

    VA1_HB_94

    VA1_HB_95

     

    Pēc žūšanas un starpposma slīpēšanas (P 240 - 320) veiciet ar produktu otro darbības soli.

    Ievērojiet žūšanas laiku starp darba soļiem.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 3 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    VA2_HB_15

    Šis produkts tiek reklamēts kā “bez čirkstoņas”, ja to izmanto kāpņu būvē. Priekšnosacījums tam ir nekļūdīga un profesionāla kāpņu izpilde (konstrukcija, uzstādīšanas precizitāte, koksnes mitrums).

    Kūpināta ozola un citu eksotisku koku gadījumā iepriekš nepieciešama konsultācija ar Remmers tehnisko dienestu un testa vietas izveidošana.

     

    H_HB_43

    H_HB_42

    Jāatzīmē, ka EPH veiktajos testos nevarēja ņemt vērā visus iespējamos scenārijus, kas var rasties praksē. Piemēram, ar šo produktu piesārņotu priekšmetu un nesēju, piemēram, drānu vai putekļu, saskare ar citām viegli uzliesmojošām vielām, piemēram, celulozes nitrātu saturošiem putekļiem vai noteiktiem šķīdinātājiem, var radīt apstākļus, kas izraisa aizdegšanos.

    VA1_HB_106

    VA2_HB_25

    VA2_HB_26

   • Žūšana

    Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

    Zemas temperatūras un augsts mitrums aizkavē žūšanu.

    Žūšana ir atkarīga no koksnes veida un pamatnes absorbcijas spējas.

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Roller, airless/airmix spraying, flow cup gun
   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Vispārīgas norādes
   • DIN EN 71-3 „Noteiktu elementu migrācija”:

    šā izstrādājuma ražošanā ir ievērotas robežvērtības attiecībā uz smago metālu migrāciju bērnu rotaļlietās saskaņā ar DIN EN 71-3, kā arī tas atbilst kādām no turpmākajām prasībām, kas tiek izvirzītas bērnu rotaļlietu drošumam saskaņā ar ES „Rotaļlietu direktīvu” (2009/48/EK).

    H_HB_30

    H_HB_45

    Iesaiņojot gatavās lakotās koka detaļas, izmantojiet gaisa caurlaidīgus materiālus.

    VA2_HB_23

    H_HB_28

    H_HB_27

    Vajadzības gadījumā vienu reizi nedēļā noslaukiet ar mitru drānu, pievienojot ūdenim tīrīšanas līdzekli eļļotām grīdām „Wischpflege für geölte Böden [eco]“.

    Eļļotie logi un ārdurvis neatbilst standartiem, kas paredzēti koksnes daļu pārklājumam, kas saglabā izmēru.

    Sertificētiem ražojumiem un konstrukcijām ir jāievēro attiecīgie testa ziņojumi/sertifikāti un tehnisko datu lapa.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.