• Induline DW-691
  • Induline DW-691

  Preces Nr. 307520

  Induline DW-691

  Necaurspīdīgs, rūpniecisks starpslānis un gala slānis uz ūdens bāzes, kas paredzēts izsmidzināšanas procesam

  Krāsas tonis: Speciālie krāsu toņi | 3075
  Krāsas tonis: Speciālie krāsu toņi | 3075
  Izvēlieties krāsu
  VPE

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Specifiski akrilāta polimēri
  Blīvums (20 °C) apt. 1,14 g/cm³
  Smarža Raksturīgs
  Spīduma pakāpe matt / silk matt
  Viskozitāte apt. 1700 mPas

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Koks iekštelpās un ārpus telpām
  • Skujkoki un lapu koki
  • Izmēru ziņā stabili koksnes elementi, piemēram, logi un durvis
  • Starppārklājums un gala pārklājums
  • Ieteicams vienslāņa metodē

  Īpašības

  • Water-based
  • Augsta procesa drošība rūpnieciskos lietojumos
  • Laba segtspēja
  • Labas izplūduma īpašības
  • Atbalsta izolācijas efektu ar piemērotiem pamatnes un starpposma pārklājumiem
  • Laba noturība pret salipšanu
  • Praktiski bez tieksmi uz dzeltēšanu un krītainību
  • Zema piesārņojuma tendence
  • Liela izturība, pateicoties īpašai saistvielu kombinācijai
  • Laba izturība pret krusu
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā stabilas koka detaļas: koksnes mitrums 11 - 15 %

   • Sagatavošana

    Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

    Iepriekš apstradājeit ar gruntējuma vai strarppārklājumu un, ja nepieciešams, starpslīpēšanu.

    Ja nepieciešams, aizsargājiet parapeta šuves ar Induline V-šuvju aizsardzību vai Induline AF-920.

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15° C līdz maks. +30° C

   • Dotās vērtības attiecas uz neatšķaidītu materiālu. Labākie smidzināšanas rezultāti tiek sasniegti, ja materiāla temperatūra ir no 15° C līdz 20° C.

    Nodrošiniet labu ventilāciju.

    Pārbaudiet saderību ar gruntu un krāsu efektu, veicot testa krāsošanu.

    Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar.

    Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1 - 2 bar.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 4 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    VA2_HB_15

    Nelietot tiešos saules staros un zem 15 °C vai virs 30 °C.

    Nodrošiniet labu ventilāciju.

    Lāka pārstrādi iespējams veikt ar parastajiem pārstrādes procesiem. Saskaņojiet atkritumus ar Remmers Technik servisu.

    Lai novērstu krāsainu koka sastāvdaļu caurspiešanās, baltais vai gaišais krāsai, izmantojiet piemērotu izolācijas pamatnes un starpposma pārklājumus.

    Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas maiņas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.

    Lai izvairīties no palielinātiem slāņā biezumiem, piem., pilniem toņiem, balta gruntējuma vietā apstrādājiet ar caurspīdīgu gruntējumu. Pēc tam starpposma pārklājumu veic ar krāsainu gala pārklājumu.

    VA2_IDL_77

    Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

   • Žūšana

    Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas
    Slīpējams un pārkrāsojams: pēc aptuveni 4 stundām
    (ar 23°C und 50 % r.m.)

    Slīpējams un pārkrāsojams ar paātrinātu žūšanu: pēc 20 minūšu garas iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 75% r.m.) / 75 minūšu žūšanas fāzēs (apm. 45 °C, 1 m/s gaisa cirkulācija) / 20 minūšu dzesēšanas fāzēs

   • Atšķaidīšana

    Ja nepieciešams, ar ūdeni (maks. 5%).

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Airless/airmix spraying
   • Dynflow (fully automatic coating plant)
   • Rokas smidzināšanas pistoles, automātiskās smidzināšanas sistēmas, Dynflow iekārtas

   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 15 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 15 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 150-325 ml / m² per layer applied
   • 150 - 300 ml/m² (plus izsmidzināšanas zudumi)
    (atbilst: mitrās plēves biezums: 150-300 μm, sausās plēves biezums: 60-120 μm)

    Iespējamas ar krāsu saistītas novirzes.

  • Vispārīgas norādes
   • DIN EN 71-3 „Noteiktu elementu migrācija”:

    šā izstrādājuma ražošanā ir ievērotas robežvērtības attiecībā uz smago metālu migrāciju bērnu rotaļlietās saskaņā ar DIN EN 71-3, kā arī tas atbilst kādām no turpmākajām prasībām, kas tiek izvirzītas bērnu rotaļlietu drošumam saskaņā ar ES „Rotaļlietu direktīvu” (2009/48/EK).

    Blīvēšana:

    Hermētiķiem jābūt krāsu savietojamiem, un tos nedrīkst uzklāt, līdz krāsa ir pilnīgi izžuvusi.

    Izmantojiet tikai mīkstinātājus nesaturošus blīvēšanas profilus.

    Ja pārklājuma materiāli ir košās krāsās, tas var izraisīt krāsas dilšanu, piem., tīrīšanas laikā. Šīs parādības ir īslaicīgas un sporādiskas, un tām nav ietekmes uz produkta kvalitāti. Skatīt tehnisko informāciju TI 5.12 "Lakas dēdēšana".

    Pārklājuma kvalitātes iegūšana:

    Izmantojot šo produktu kopā ar Induline Mix & Go, kapitālai remontam un remontam var iegūt izkliedējamu laku.

    Kopšana un atjaunošana:

    Koksne ārpus telpām ir pakļauta lieliem klimatiskajiem un vides faktoriem. Pārklājums ir pakļauts dabiskai novecošanās, nodiluma un nolietošanās procesam. Nolietošana notiek dažādos ātrumos atkarībā no koksnes detaļas nodiluma (vājš, vidējs, stiprs). Detaļai vai objektam var būt dažādas nodiluma pakāpes laika apstākļu dēļ. Lai koka elementiem nodrošinātu optimālu aizsardzību daudzu gadu garumā, ieteicams katru gadu pārbaudīt virsmas. Iespējamas bojātas vietas ir jāapstrādā vai jāremontē tūlīt pēc tīrīšanas.

    Tīrīšanai un kopšanai mēs iesakām logu kopšanas komplektu un durvju kopšanas komplektu.

    Labošanas pārklājums ar Aqua AG-26-Allgrund un Aqua DL-65 Decklack PU vai Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1.

    Ievērojiet spēkā esošos standartus un vadlīnijas attiecībā uz koksnes detaļu pārklājumu ārā (VFF instrukcijas, BFS instrukcija nr. 18, VdL vadlīnijas, IFT vadlīnijas).

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.