• Induline GW-360
  • Induline GW-360

  Preces Nr. 320168

  Induline GW-360

  Caurspīdīgs gruntējums uz ūdens bāzes ar plēves konservantu

  Krāsas tonis: Bezkrāsains/Farblos | 3201
  Krāsas tonis: Bezkrāsains/Farblos | 3201
  Izvēlieties krāsu

  Produkta specifikācijas

  Saistviela Akrilāta / alkīda sveķi
  Blīvums (20 °C) Apt. 1,01 g/cm³
  Smarža Raksturīgs
  konservējošs līdzeklis IPBC (3-Jods-2-propinilbutilkarbamāts)

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use outdoors
  • for dimensionally stable elements
  • for elements with limited dimensional stability
  • for not dimensionally stable elements
  • For professional users only
  • Koksne ārpus telpām
  • Skujkoki un lapu koki
  • Stabilu izmēru koka detaļas, piemēram, logi un durvis (t.sk. to iekšpuse)
  • Koksnes elementi, kas ierobežoti saglabā izmēru, piemēram, salokāmi slēģi, profila dēļi, dārza mājas
  • Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru, piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobiļiem, koka apšuvums
  • Komponentiemar neprecīzu izmēru, arī kā plānslāņa lazūra

  Īpašības

  • Water-based
  • Izcila (mitrā) saķere
  • Laba poru mitrināšana
  • Gatavs izmantošanai iegremdējot un pārlejot
  • Laba plūsmas uzvedība uz neapstrādātas un impregnētas koksnes
  • Ar plēves konservantu pret mikrobu bojājumiem
  • Izturīgs pret laika apstākļiem
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatam

    Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

    Izmēru ziņā stabilas koka detaļas: koksnes mitrums 11 - 15 %

    Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

   • Sagatavošana

    Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

    Ņemiet vērā norādījumus BFS informatīvajā biļetenā Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un kokmateriāliem ārpus telpām”.

  • Izstrāde
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Stir before use
   • Flow cup gun
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Izmantošanas nosacījumi

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: +15° C līdz +30° C
    Apstrādes apstākļi ir no +15 °C līdz + 30 °C ar rel.
    mitrumu 40 - 80%.

   • Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.

    Kvalificēti speciālistu uzņēmumi: krāsošana, iegremdēšana, laistīšana, izsmidzināšana

    Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,3 - 1,8 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 1,5 - 2,5 bar.

    Ja krāso ar smidzinātāju, izmantojot krūzes pistoli, pārmērīga uzklāšana ir obligāta. Kodināšana šajā procesā nav iespējama.

    Pēc žūšanas uzklājiet papildu pārklājumus.

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 2.5 h
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

    Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

    Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdenī šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus iekrāsojumus.

    Koksnēm, kurās ir mieces skābe, veiciet piespiedu žāvēšanu.

    Uz Accoya, ozola un kastaņkoka optimāli noteces rezultāti tiek sasniegti, ja pH vērtība ir 9,0–9,5; tas atbilst 0,3–0,5% VP 20829 piedevas pievienošanai.

    Ja viskozitāte palielinās iztvaikošanas dēļ, tā jākompensē ar ūdeni (mērķa viskozitāte: plūsmas laiks aptuveni 23 - 27 s ISO kausā 3 mm).

    Lai uzlabotu darba gaitu nelabvēlīgos apstākļos (paaugstināta temperatūra, zemāks gaisa mitrums), atšķaidiet, pievienojot līdz 10% ūdens. Izlīdziniet iztvaikošanas dēļ radušos zudumus, pievienojot ūdeni.

    Ja apliešanas iekārtā veidojas putas, iesakām pievienot 0,2–1,0% VP 9325 putošanos mazinošu līdzekli, stipruma pakāpe 2 .

    Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

   • Žūšana

    Pārkrāsojams: pēc aptuveni 2,5 stundām
    (ar 23°C und 50 % r.m.)

    Var krāsot ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 90 minūtēm
    (20 minūtes pilēšana / 50 minūtes žūšanas fāze (35 - 40 °C)/ 20 minūtes dzesēšanas fāze)

   • Atšķaidīšana

    Gatavs lietošanai.
    Ja nepieciešams, ar ūdeni (maks. 10%)

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Flow cup gun
   • By brush / Dipping / Flow coating / Spraying only in closed facilities
   • Sukas, iegremdēšanas baseini, laistīšanas sistēmas, smidzināšanas sistēmas, krūzes pistole

   • Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

    Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Patēriņš
   • Approx. 80 ml - 120 ml / m² per layer applied
   • 80 - 120 ml/m² uz vienu darba soli

   • Atkarībā no apstrādes metodes, koksnes veida un koksnes virsmas.

  • Vispārīgas norādes
   • Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību.
    Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem.
    Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80).
    Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.

    Ņemiet vērā norādījumus atgādnēs „Iegremdēšanas vannu un apliešanas iekārtu kopšana un apkope” un „Norādījumi par darba higiēnu”.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.